ZADZWOŃ DO NAS: +48 577 720 100

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Dla deweloperów

Doskonale wiemy, że każdy Deweloper pod koniec inwestycji musi zmierzyć się z koniecznością przekazania nieruchomości w zarządzanie. Dlatego nasza oferta skierowana jest do Deweloperów poszukujących sprawdzonego zarządcy nieruchomości.

 

Oferujemy obsługę nieruchomości w tzw. okresie deweloperskim, czyli przed powstaniem wspólnoty mieszkaniowej, ale już na etapie przekazywania lokali mieszkalnych klientom.

 

Mamy ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi i ponad 10 lat doświadczenia w budowaniu relacji partnerskich z deweloperami i obsługą administracyjną nowych nieruchomości.

 

Pomożemy Ci tworzyć realną wartość zbudowanego przez Ciebie dzieła deweloperskiego. Będziemy kontynuować budowanie pozytywnych opinii u klientów, którzy zakupili nowe mieszkanie w Twoim obiekcie. W ten sposób Twoja marka deweloperska będzie silna i utożsamiana z pozytywnymi wrażeniami. To z kolei przełoży się na dobry wizerunek i większe zyski w przyszłości.

Jakich usług możesz od nas oczekiwać?
Przejęcie nieruchomości od Generalnego Wykonawcy

Czynny udział w odbiorach części wspólnej nieruchomości oraz przeglądach.


Przejęcie dokumentacji nieruchomości i przechowywanie jej na nieruchomości.


Założenie książki obiektu budowlanego.

Obsługa administracyjna nieruchomości w okresie deweloperskim

Przygotowanie budżetu na utrzymanie nieruchomości i ustalenie zaliczki na pokrycie kosztów w okresie od przekazania pierwszego lokalu do powstania wspólnoty mieszkaniowej.

 

Analiza kosztów administrowania na początku projektu, a następnie opracowanie planu działań optymalizacyjnych, dopasowanych do standardów nieruchomości.

 

Wyszukiwanie firm świadczących usługi oraz negocjowanie cen i warunków umów tj. utrzymanie czystości, konserwacja bieżąca obiektu i urządzeń, pogotowie awaryjne itp.

 

Monitorowanie pracy usługodawców związanych z funkcjonowaniem nieruchomości.

 

Dedykowane pogotowie awaryjne dostępne po godzinach pracy zarządcy nieruchomości, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

 

Monitoring terminowego usuwania usterek przez wykonawców.


Wizytacje na nieruchomości.

 

Prowadzenie wykazu wydanych lokali i ich bieżące aktualizowanie.

 

W imieniu Dewelopera obciążanie klientów opłatami za administrowanie od dnia protokolarnego przejęcia lokalu do dnia powstania Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Rozliczanie klientów ze zużycia mediów za okres od dnia protokolarnego przejęcia lokalu do dnia powstania Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Wystawianie w imieniu Dewelopera faktur dla klinów i dystrybuowanie ich.

 

Przygotowywanie dla Dewelopera raz w miesiącu ewidencji sprzedaży i plików kontrolnych JPK.

 

Składanie w imieniu Dewelopera deklaracji na obiór odpadów komunalnych i ich aktualizowanie przez cały okres deweloperski.

 

Opisywanie i weryfikacja faktur kosztowych dotyczących obsługiwanej nieruchomości.

 

Prowadzenie konsultacji w zakresie zapisów w aktach notarialnych.

 

Przygotowanie w uzgodnieniu z Deweloperem pakietu uchwał startowych/organizacyjnych w momenciepowstania Wspólnoty Mieszkaniowej.

Powołanie Wspólnoty Mieszkaniowej

Nadzór nad procesem powstania wspólnoty, w tym rejestracja Wspólnoty w Głównym Urzędzie Statystycznym i Urzędzie Skarbowym.


Ubezpieczenie nieruchomości.


Otwarcie rachunku bankowego.


Dokonanie cesji umów na Wspólnotę Mieszkaniową.


Opracowanie procedur reklamacyjnych i usuwania usterek na częściach wspólnych nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomością wspólną

Pełny pakiet usług zarządzania i obsługi wspólnot mieszkaniowych znajdziecie Państwo w zakładce DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH.