Wprowadzamy nowy system zgłaszania usterek QRmaint

Zapraszamy do korzystania z dedykowanego SYSTEMU ZGŁOSZEŃ AWARII
I USTEREK
zauważonych na częściach wspólnych nieruchomości (klatki schodowe, ciągi komunikacyjne, chodniki, wiaty, bramy wjazdowe itp.). Wszelkie natomiast występujące usterki w Państwa prywatnych lokalach należy zgłaszać bezpośrednio do gwaranta, bądź naprawiać we własnym zakresie.

W jaki sposób zgłosić awarię, czy też jakąkolwiek zauważoną nieprawidłowość?

Można zrobić to na kilka sposobów.

  1. Zeskanować kod QR z etykiet umieszczonych w newralgicznych miejscach na nieruchomości.
  2. Wypełnić zgłoszenie w aplikacji QRmaint, którą należy pobrać na telefon. Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.
  3. Wysłać maila z opisem problemu na adres: zgloszenia@prospecthome.pl
  4. Wypełnić zgłoszenie na stronie www.prospecthome.pl w Panelu Klienta
  5. Zadzwonić do zarządcy nieruchomości, albo konserwatora budynku. Po godzinach pracy biura administracji skontaktować się z pogotowiem lokatorskim.

System do zgłaszania awarii i usterek dostarczony jest przez firmę QRmaint.

Jest to nowoczesna, intuicyjna i jednocześnie bardzo prosta w obsłudze aplikacja online z wykorzystaniem kodów QR odnotowujących wszelkie zdarzenia dotyczące nieruchomości. Dzięki niej jest możliwość śledzenia postępów, generowania raportów skuteczności i czasu realizacji usunięcia awarii czy też usterki.

Poniżej najważniejsze informacje na temat aplikacji, a także opis procesu zgłaszania awarii i usterek:

Sercem rozwiązania są spersonalizowane kody QR, dzięki którym w szybki sposób możemy zidentyfikować miejsce wystąpienia problemu.

Gdzie możecie Państwo znaleźć takie oznaczenia kodami QR na nieruchomości:

  • w każdej klatce – na parterze budynku (docelowo będą wisiały na tablicach ogłoszeń),
  • w hali garażowej – przy drzwiach wejściowych do klatek schodowych,
  • w hali garażowej  – przy bramie wjazdowej od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej,
  • na wiacie śmietnikowej.

Etykiety powiązane są z systemem zgłoszeniowym służącym do ewidencji zdarzeń.

Jeżeli chcą Państwo zgłosić jakiś problem lub usterkę wystarczy skierować aparat swojego smartfonu, bądź program służący do czytania kodów na QRcode widoczny na etykiecie.

Zostaną Państwo przekierowani do formularza kontaktowego.

W formularzu intuicyjnie należy wypełnić pola opisując zdarzenie, można dodać zdjęcie, wpisać numer kontaktowy oraz zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Można dodatkowo uzupełnić swoje imię i nazwisko oraz adres mailowy.

Jeżeli uzupełnią Państwo formularz o swój adres mailowy, to na ten adres zostaną wysłane powiadomienia o każdorazowej zmianie statusu zgłoszenia. Będą mogli Państwo również dodawać swoje komentarze.

Po zweryfikowaniu zgłoszenia nastąpi proces realizacji usterki. Jeżeli w trakcie realizacji usunięcia usterki pojawi się potrzeba doprecyzowania lub będą dodatkowe pytania ze strony np. konserwatora możemy kontaktować się z Państwem aby doprecyzować informacje.

Po zakończeniu realizacji zadania (jeżeli w zgłoszeniu zostanie podany adres mailowy) zostaną Państwo o tym poinformowani mailowo.

Alternatywnie jeżeli ktoś z Państwa zdecyduję się na zainstalowanie darmowej aplikacji QRmaint będzie mógł śledzić swoją sprawę bezpośrednio w aplikacji na telefonie.